Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Upgrade OS AIX a VIOS

okt 2020 — 12525 zobrazení

Konsolidácia e-mailových služieb

apr 2020 — 12766 zobrazení

Upgrade Exchange

apr 2020 — 12666 zobrazení

Softvérový balík pre podporu prevádzky

apr 2020 — 12551 zobrazení

Upgrade monitorovacieho nástroja

apr 2020 — 12909 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky IS a jeho rozvoj

apr 2020 — 12420 zobrazení

Obnova a aktualizácia VMware

apr 2020 — 12889 zobrazení

Dodávka centrálneho úložiska údajov

apr 2020 — 12424 zobrazení

Rozšírenie HW infraštruktúry

apr 2020 — 12493 zobrazení

Podpora zálohovania a monitoringu

apr 2020 — 12816 zobrazení

Dodávka HW infraštruktúry

apr 2020 — 12293 zobrazení

Nové prostredie pre IS IFS

apr 2020 — 12385 zobrazení

Zabezpečenie HW a SW podpory

apr 2020 — 12774 zobrazení