Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Upgrade OS AIX a VIOS

okt 2020 — 11453 zobrazení

Konsolidácia e-mailových služieb

apr 2020 — 11651 zobrazení

Upgrade Exchange

apr 2020 — 11611 zobrazení

Softvérový balík pre podporu prevádzky

apr 2020 — 11524 zobrazení

Upgrade monitorovacieho nástroja

apr 2020 — 11849 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky IS a jeho rozvoj

apr 2020 — 11378 zobrazení

Obnova a aktualizácia VMware

apr 2020 — 11803 zobrazení

Dodávka centrálneho úložiska údajov

apr 2020 — 11408 zobrazení

Rozšírenie HW infraštruktúry

apr 2020 — 11491 zobrazení

Podpora zálohovania a monitoringu

apr 2020 — 11750 zobrazení

Dodávka HW infraštruktúry

apr 2020 — 11245 zobrazení

Nové prostredie pre IS IFS

apr 2020 — 11303 zobrazení

Zabezpečenie HW a SW podpory

apr 2020 — 11704 zobrazení