Navrhujeme, budujeme a prevádzkujeme
spoľahlivú a bezpečnú IT infraštruktúru

Spolu sme najbližšie k nulovému výpadku

Príbeh spoločnosti eGroup Solutions, a. s. je o získavaní osobných skúseností, o odbornom raste ľudí a o výzvach zákazníkov, z ktorých sa stávajú dlhodobí klienti a partneri.

Prečo?

Zero Downtime Services - Projektový manažment

Moderné
technológie

eGroup Solutions - Spoľahlivé riešenia

Spoľahlivé
riešenia

eGroup Solutions - Zodpovedný IT partner

Zodpovedný
IT partner

eGroup Solutions - Tímoví ľudia

Tímoví
ľudia

O spoločnosti

Rok 2009 priniesol vznik samostatnej spoločnosti eGroup Solutions. Počas hľadania odpovedí na otázky používania akýchkoľvek riešení a systémov na správu a ochranu dát sme narazili na dôležitý fakt, že takmer 90% firiem, ale aj súkromných osôb, nemá svoje dôležité dáta v potrebnej miere chránené a z nich minimálne polovica ani netuší, prečo by to vôbec mala robiť. Tu niekde pramení zameranie a špecializácia eGroup Solutions.

Rozsah služieb pribúdal postupne - najprv to bolo zálohovanie a obnova zákazníckych dát, cez ktoré sme sa dostali k riešeniu slabín bežných informačných systémov pri ochrane týchto údajov. Keďže každá firma potrebuje vedieť, čo sa deje s dátami počas ich životného cyklu, ďalším prvkom, ktorý pribudol do konceptu správy a ochrany dát boli aplikácie pre ich dohľad a podporu pri ich správe. Dnes stojí eGroup Solutions na pevných pilieroch, ktoré prostredníctvom najmodernejších technológií, kvalitných služieb, flexibilných riešení a spoľahlivej prevádzky tvoria Zero Downtime - koncept, ktorý je najbližšie k nulovému výpadku.

Manažment

Kde vidia pridanú hodnotu našej spoločnosti a kam smeruje digitálny svet podľa členov manažmentu eGroup Solutions, a. s.?

Verejné obstarávanie

Všetky organizácie verejnej správy SR (ministerstvá i ďalšie organizácie štátnej správy a samosprávy) povinne hodnotia dodávateľov verejných zákaziek z verejných obstarávaní. Z celkového počtu dodávateľov verejných obstarávaní získalo hodnotenie uspokojivé vo verejnom obstarávaní len 16,3 % z nich. Aj my patríme medzi spoločnosti, ktoré boli hodnotené uspokojivo, čo predstavuje vysokú spokojnosť našich zákazníkov a poukazuje na serióznosť a odbornosť v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov, do ktorých sa zapájame. Hodnotenie zároveň poukazuje na to, že s verejnou správou dokážeme fungovať transparentne, korektne a spoľahlivo.
eGroup Solutions - ISO 9001

Certifikácia ISO

Okrem odborných znalostí je nevyhnutnou podmienkou úspešnej implementácie taktiež spôsob a kvalita implementačných procesov našich realizácií. Systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2015 je súčasťou integrovaného manažérskeho systému. Ďalšími prvkami sú systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, ako aj systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013. Rovnako tak máme zavedenú certifikáciu podľa normy ISO/IEC 20000-1:2018, ktorá preukazuje kvalitu riadenia našich IT služieb ako je podpora infraštruktúry, aplikácií a ďalších poskytovaných riešení.
eGroup Solutions - ISO 9001
eGroup Solutions - ISO 27001
eGroup Solutions - ISO 27001
eGroup Solutions - ISO 27001